1. Biri speidergruppe

Kretsens største gruppe.


Gruppa har tropp og flokk, samt noen rovere.