Om kretsen

Vestoppland

Vestoppland krets - kart

Kretsen er bindeleddet mellom de lokale speidergruppene og speiderforbundet sentralt (speiderstyret/forbundskontoret). Kretsen skal tilrettelegge for speiderarbeid på lokalplan, formidle utvikling, se til at speidingen skjer i tråd med  speidingens verdigrunnlag, utdanne speidere, patruljeførere og ledere og administrasjon tilknyttet til dette.

Kretsens høyeste organ er årsmøte som består av kretsstyret og valgte medlemmer fra de lokale speidergruppene.

Kretsstyret; se under "Styret"

Bruk menyen til venstre for å finne det du er ute etter!

Hilsen

Kretsstyret

 

 

Krets-styret (etter årsmøte febr 2010)

Kretsleder Nils-Fredrik Pedersen

  • Ansvar for  den daglige driften av kretsen
  • Vevredaktør

Visekretsleder Bjørn Roger Nymoen Jensen

  • Kretsleders stedfortreder

Kretsstyremedlem Anne Sigstad

Kretsstyremedlem Ingrid Fjordheim Onstein

Roverkontakt

 Varamedlem Amund Harke 

 

Andre Nøkkelpersoner

 Karen Birgitte Øvrenæss (Gudbrandsdal krets)

  • Ledertrenerkoordinator/kursansvarlig i region 9

Maren Rønnaug Sæteren Hippe

  • Ansvar for administrasjon av kretsens økonomi
  • Ansvar for utleie/utlån av kretsens kanoer/kanohenger i Valdres 

Silje Moen

Erling Onstein 

  • Ansvar for utleie av kretsens klatreutstyr