Om kretsen

Vestoppland

Vestoppland krets - kart

Kretsen er bindeleddet mellom de lokale speidergruppene og speiderforbundet sentralt (speiderstyret/forbundskontoret). Kretsen skal tilrettelegge for speiderarbeid på lokalplan, formidle utvikling, se til at speidingen skjer i tråd med  speidingens verdigrunnlag, utdanne speidere, patruljeførere og ledere og administrasjon tilknyttet til dette.

Kretsens høyeste organ er årsmøte som består av kretsstyret og valgte medlemmer fra de lokale speidergruppene.

Kretsstyret; se under "Styret"

Bruk menyen til venstre for å finne det du er ute etter!

Hilsen

Kretsstyret

 

 

Krets-styret (etter årsmøte febr 2017)

Kretsleder Bjørn Roger Nymoen Jensen

  • Ansvar for  den daglige driften av kretsen
  • Vevredaktør

Visekretsleder Bjørn Erik Wold

  • Kretsleders stedfortreder

Kretsstyremedlem Hans Kristian Enger

Kretsstyremedlem Lis Jørgensen

Kretsstyremedlem Sigrid E Fønhus

 

Andre Nøkkelpersoner

 Karen Birgitte Øvrenæss (Gudbrandsdal krets)

  • Ledertrenerkoordinator/kursansvarlig i region 9

Maren Rønnaug Sæteren Hippe

  • Ansvar for utleie/utlån av kretsens kanoer/kanohenger i Valdres 

Nils Fredrik Pedersen

  • Ansvar for utleie/utlån av kretsens kanoer/kanohenger på Gjøvik 

Einar Nordengen

  • Ansvar for administrasjon av kretsens økonomi

Anna Glommen

  • Roverkontakt