Bli med

Spørsmål merket * er obligatoriske.

Jeg ønsker å bli direkte medlem i kretsen!

OBS: Normalt er man medlem i en speidergruppe og automatisk medlem i lokal krets... Dette er et sjeldent brukt alternativ!

Personopplysninger

Foresatt 1 (primærkontakt)

Foresatt 2

Andre opplysninger