Fra årsmøtet 2012

Endelige dokumenter fra årsmøtet

Referat fra vestoppland årsmøte februar 2012

For resten av dokumentene; åpne denne saken :-)