Kretsens årsmøte 10. februar 2012

Kretsens årsmøte 10. februar 2012

Innkalling til kretsens årsmøte er sendt ut til alle på epostlisten.

Møtet foregår på Viken folkehøgskole, i kantina, og vi starter med felles middag.

Dokumenter:

Innkalling med foreløpig sakliste

 OBS: Det planlegges også roverhelg i tilknytning til årsmøtet!