Lenker

Kretsrelaterte lenker:

Vestoppland krets er med i paraplyorganisasjonen Forum for natur og friluftsliv  

Norges speiderforbund

Speiderbutikken Alltidberedt