ikke så lett å gå på skiene

ikke så lett å gå på skiene